Neler yapıyoruz

Rutin izlem

Aslında gebelik izlemi gebe kalmadan en az iki ay önce  önce başlamalıdır. Gerekli testler ve muayeneler yapılmalı, vitamin ve mineral desteğine başlanmalıdır. Böylece bebekte olabilecek bazı anormalliklerin ihtimali azaltılabilir. 

Riskli gebelik izlemi

Diyabet, hipertansiyon, çoğul gebelik, erken doğum, tekrarlayan gebelik kaybı, plasenta akreata, önceden 3 ve fazla sezaryan olmuş olmak ve benzeri tüm yüksek riskli gebeliklerde size yardımcı olacağız. 

Gebelikte  gereken  tüm testler

 

1- Gebelik öncesi testler:  Kan sayımı, karaciğer ve böbrek, troid fonksiyon testleri, bazı mikrobik hastalıklarla ilgili testler, PAP smear testi, idrar testi her gebeye yapılır. Ayrıca annenin kendine özgü hastalıklarına yönelik testler de yapılır

2-Kromozomal hastalıklarla ilgili tarama testler: kombine test, dörtlü test, NIPT

 

3- Kromozomal hastalıklarla ilgili tanısal testler: CVS ve amniosentez.

4- Detaylı ultrason. 

5- Gebelik şekeri için tarama ve tanı testleri

6- Varsa kan uyuşmazlığı testleri.

Doppler ultrasonografi

4 boyutlu ultrasonograf

Detaylı ultrasonografi

Doğum- Sezaryan

7/24 normal doğum ve sezaryan için hastanemize baş vurabilir, internetten ya da telefon ile randevu alabilirsiniz. 

Doğum sonrası bakım

Doğum sonrası 3-7 günler ve 1 ay kontrolleri, doğum sonrası tedaviler ve korunma yöntemleri için bilgilendirme ve uygulama olanağı sunuyoruz. 

Emzirme eğitimi

Meme ucu yaraları,  yanlış emzirme sonucu gelişen ve uygun eğitimle oluşması önlenebilen, çok rahatsız edici sorunlardan biridir. Önlemede ve tedavi edilmesinde emzirme eğitimi çok önem taşır. 

Ahmet Rıza Esmer

Kadın Doğum Uzmanı